Cisco

View more offers here:

Data Center | Networking | Security | Meeting Experience | Cisco Start

Banner image here

Gói Người Khởi Nghiệp Cisco START

Gói Người Khởi Nghiệp cho <25 nhân viên

Với < nhân viên là 16.700.000 đ*

- Router Cisco VPN RV130
- Switch Thông Minh Cisco 300 Series GiE 10 Cổng được quản lý và POE+
- 2x Điểm Truy Cập WAP 150 AC/N Dual Radio có PoE
Gói Người Khởi Nghiệp cho 26-50 nhân viên

Với 26-50 nhân viên là 37.100.000 đ

- Cisco Catalyst 2960L GiE 8 cổng với POE
- 2x Cisco Aironet 1830 Series có Mobility Express
- WebEx Meeting sử dụng cho Hội Nghị Doanh Nghiệp Nhỏ
Gói Người Khởi Nghiệp cho 51-150 nhân viên

Với 51-150 nhân viên là 101.100.000 đ

- Router Cisco Tích Hợp 890
- 2x switch Cisco Catalyst 2960L Series có GiE và POE
- 5x Cisco Aironet 1830 Series có Mobility Express


*Giá khuyến mãi đề nghị. Giá thực tế sẽ được thỏa thuận giữa người mua và người bán. Có thể mua từng món nhưng không được hưởng giá khuyến mãi.
Hãy liên hệ với chúng tôi để tìm hiểu chi tiết.
Let Us Help
Email: vn-support@external.cisco.com
Call: 8483 91 0 7317