Cisco

View more offers here:

Data Center | Networking | Security | Meeting Experience | Cisco Start

Cisco Start

Gói Người Khởi Nghiệp Cisco START

- Gói Người Khởi nghiệp Cisco Start giúp cho doanh nghiệp vừa và nhỏ (DNV&N) thành công trong thế giới kỹ thuật số. Các gói này là các giải pháp mạng và giải pháp giao tiếp được thiết kế cho phù hợp với nhu cầu của DNV&N có các đặc điểm của cấp doanh nghiệp.
 
- Dù chỉ có 1 hay 150 nhân viên, bây giờ bạn cũng có thể tận dụng được lợi ích của các gói đúng tầm, vừa giá để xây dựng và phát triển doanh nghiệp của bạn, với chỉ từ 16.700.000 đ*.
Gói Người Khởi Nghiệp cho <25 nhân viên

Với < nhân viên là 16.700.000 đ*

- Router RV130 VPN của Cisco/td>
- Switch Thông minh Cisco 300 Series 10 cổng được quản lý bằng mạng GiE và POE+
- 2x Điểm Truy Cập WAP 150 AC/N Dual Radio có POE
Gói Người Khởi Nghiệp cho 26-50 nhân viên

Với 26-50 nhân viên là 37.100.000 đ

- GiE Cisco Catalyst 2960L 8 cổng có POE
- 2x Cisco Aironet 1830 Series có Mobility Express
- WebEx Meeting dùng cho Hội nghị Doanh nghiệp nhỏ
Gói Người Khởi Nghiệp cho 51-150 nhân viên

Với 51-150 nhân viên là 101.100.000 đ

- Router Cisco 890 Tích hợp
- 2x Switch Cisco Catalyst 2960L Series có GiE và POE
- 5x Cisco Aironet 1830 Series có Mobility Express


*Giá khuyến mãi đề nghị. Giá thực tế sẽ được thỏa thuận giữa người mua và người bán. Có thể mua từng món nhưng không được hưởng giá khuyến mãi.
Hãy liên hệ với chúng tôi để tìm hiểu chi tiết.
Let Us Help
Email: vn-support@external.cisco.com
Call: 028 3910 7317